För att rengöra mätverktyg såsom gängringar, gängtolkar, håltolkar, inställningsringar m.m före användning, lagring, kalibrering så ska man torka av det som sitter löst med en trasa eller pensel, man bör undvika att blåsa med tryckluft på mätverktyg rent generellt.
När man torkat bort det lösa så kan man gå vidare enligt följande

Metod 1

Häll upp ljummet till varmt vatten i en sprayflaska och tillför PLANOCLEAN så att du erhåller 1,5-2% koncentration.

a) spraya mätverktygen med lösningen så att det lätt rinner av lösningen på mätverktyget
b) lägg det för ”vila” på duk upp till 5minuter för att medlet ska verka och lösa upp smutsen.
c) spola varmt vatten över mätverktyget och hjälp gärna till med en pensel eller diskborste för att komma åt där smutsen sitter kvar. Upprepa procedur a) – c) om smuts kvarstår.
d) torka mätverktyget torrt
e) efter avslutad rengöring anolja m tunn olja

OBS! -ska mätverktyget in för kalibrering ska man undvika anoljning till efter utförd kalibrering. För att inte mätverktyget riskera att få korrosionsskador under tempereringstid bör mätverktyget förvaras i lokal med torr luft

Metod 2

Ultraljudstvätt ger ett mycket bra resultat,
a) koncentration 1,5-2%
b) värme 50º-55C
c) 3-5minuter
d) låt torka i nätkorg efter renspolning i ljummet vatten
e) anolja m tunn olja för att motverka korrosion

OBS! -ska mätverktyget in för kalibrering ska man undvika anoljning till efter utförd kalibrering. För att inte mätverktyget riskera att få korrosionsskador under tempereringstid bör mätverktyget förvaras i lokal med torr luft