Vad var det som gjorde att ni efterfrågade en kurs i Teknisk Renhet och Tvätteknik

Några uttalanden av deltagare (kurs den 7:e nov i Uddevalla samt i Kalmar den 4-5dec 2019)

 • ”Intresserad av att få en grundläggande förståelse kring renhet”
 • ”för att öka kunnande och kunskap för framtida projekt och utmaningar”
 • ”vi jobbar intensivt med renhetskrav från våra kunder”
 • ”nya krav från kunderna”
 • ”nya kundkrav”
 • ”nya krav inom företaget, vill ha mer kunskap i ämnet”
 • ”ny produkt med renhetskrav”
 • ”p.g.a. att vi fått krav på oss från kunder på renhet”
 • ”för att få större förståelse kring renhet. Vad det innebär i praktiken.”
 • ”stort intresse av processförbättringar”
 • ”få mer kunskap om teknisk renhet”
 • ”öka kunskapen kring teknisk renhet”
 • ”vill kunna säkerställa kvalité på renhet från våra leverantörer”
 • ”vi står inför att sätta renhetskrav i vår process”
 • ”trengs grundig opplaering til renhets og kontamineringskontroll”
 • ”behov for införing i emnet”

Öppna PDF i nytt fönster