Välkommen att anmäla dig/er för en företagsanpassad kurs / utbildning inom teknisk renhet !

Vi anpassar kursen till dina / era behov så att ni erhåller den kunskap som ger er möjlighet att ta de beslut
som är nödvändiga för er verksamhet.
Workshop, ingår när så önskas och kan i vissa fall bedrivas på distans i våra företagsanpassade kurser / utbildningar.

Vi arrangerar enligt önskemål, se följande alternativ

på plats hos er
i våra lokaler, NYLI-Uddevalla
webinarium – via internet – Teams, Skype mfl. uppkopplingar
Datum för planering av företagsanpassade kurser / utbildningar sker i samråd med dig/er som
företag och kan samordnas med fler företag samtidigt. Det förutsätter att det accepteras av
berörda företag.
Minst antal deltagare: 8 personer
(om så önskas genomförs kurser även med ett mindre antal deltagare,
däremot baseras kursavgift på 8 deltagare)

Anmäl ert intresse på vår kontaktsida länk:
Intresse av kurs inom ämnet Teknisk renhet

Kursavgift: 6.200kr/deltagare, vid fler deltagare från ett och samma företag är kursavgiften 5.100kr/deltagare
OBS! Vid webinarium reduceras kursavgift med 200kr/deltagare
Vid en ev. inbjudan av gästföreläsare kommer det att publiceras senast 14dgr före kursstart

Kurs i Teknisk Renhet och Tvätteknik – 22:e September

Välkommen att anmäla dig/er för en företagsanpassad kurs / utbildning inom teknisk renhet ! Vi anpassar kursen till dina / era behov så att ni erhåller den kunskap som ger er möjlighet att ta de beslut som är nödvändiga för er verksamhet. Workshop, ingår när så önskas och kan i...