Välkommen att anmäla dig/er för en företagsanpassad kurs / utbildning inom teknisk renhet !

Vi anpassar kursen till dina / era behov så att ni erhåller den kunskap som ger er möjlighet att ta de beslut
som är nödvändiga för er verksamhet.
Workshop, ingår när så önskas och kan i vissa fall bedrivas på distans i våra företagsanpassade kurser / utbildningar.

Vi arrangerar enligt önskemål, se följande alternativ

på plats hos er
i våra lokaler, NYLI-Uddevalla
webinarium – via internet – Teams, Skype mfl. uppkopplingar
Datum för planering av företagsanpassade kurser / utbildningar sker i samråd med dig/er som
företag och kan samordnas med fler företag samtidigt. Det förutsätter att det accepteras av
berörda företag.
Minst antal deltagare: 8 personer
(om så önskas genomförs kurser även med ett mindre antal deltagare,
däremot baseras kursavgift på 8 deltagare)

Anmäl ert intresse på vår kontaktsida länk:
Intresse av kurs inom ämnet Teknisk renhet

Kursavgift: 5.200kr/deltagare, vid fler deltagare från ett och samma företag är kursavgiften 4.100kr/deltagare
OBS! Vid webinarium reduceras kursavgift med 200kr/deltagare
Vid en ev. inbjudan av gästföreläsare kommer det att publiceras senast 14dgr före kursstart

n

Webinarium 20:e April – ”Industriella rengöringsprocesser”

Välkommen att anmäla dig/er för en företagsanpassad kurs / utbildning inom teknisk renhet ! Vi anpassar kursen till dina / era behov så att ni erhåller den kunskap som ger er möjlighet att ta de beslut som är nödvändiga för er verksamhet. Workshop, ingår när så önskas och kan i...

Webinarium 22:a April – ”Industriella rengöringsprocesser”

Välkommen att anmäla dig/er för en företagsanpassad kurs / utbildning inom teknisk renhet ! Vi anpassar kursen till dina / era behov så att ni erhåller den kunskap som ger er möjlighet att ta de beslut som är nödvändiga för er verksamhet. Workshop, ingår när så önskas och kan i...