Välkommen att anmäla dig/er för en företagsanpassad kurs / utbildning inom teknisk renhet !

Vi anpassar kursen till dina / era behov så att ni erhåller den kunskap som ger er möjlighet att ta de beslut
som är nödvändiga för er verksamhet.
Workshop, ingår när så önskas och kan i vissa fall bedrivas på distans i våra företagsanpassade kurser / utbildningar.

Kurs i teknisk renhet och mätteknik med Viverk – 7:e September

Välkommen att anmäla dig/er för en företagsanpassad kurs / utbildning inom teknisk renhet ! Vi anpassar kursen till dina / era behov så att ni erhåller den kunskap som ger er möjlighet att ta de beslut som är nödvändiga för er verksamhet. Workshop, ingår när så önskas och kan i...

Parts2Clean 26-28 September 2023

Välkommen att anmäla dig/er för en företagsanpassad kurs / utbildning inom teknisk renhet ! Vi anpassar kursen till dina / era behov så att ni erhåller den kunskap som ger er möjlighet att ta de beslut som är nödvändiga för er verksamhet. Workshop, ingår när så önskas och kan i...

Elmia Subcontractor 14-16 november 2023

Välkommen att anmäla dig/er för en företagsanpassad kurs / utbildning inom teknisk renhet ! Vi anpassar kursen till dina / era behov så att ni erhåller den kunskap som ger er möjlighet att ta de beslut som är nödvändiga för er verksamhet. Workshop, ingår när så önskas och kan i...

Kurs i teknisk renhet och mätteknik med Viverk – 7:e December

Välkommen att anmäla dig/er för en företagsanpassad kurs / utbildning inom teknisk renhet ! Vi anpassar kursen till dina / era behov så att ni erhåller den kunskap som ger er möjlighet att ta de beslut som är nödvändiga för er verksamhet. Workshop, ingår när så önskas och kan i...