Vi tillhandahåller företagsanpassade kurser inom följande områden:

  • Renhetsmätning (spolning & analys) – workshop inom område (Teknisk renhet)
  • Ritningsläsning
  • Form & Lägeskrav
  • Verkstadsmätteknik
  • Mätdonshandhavande
  • Gängmätning
  • Kontroll och kalibrering av handmätdon

Förutom detta så tillhandahåller vi 1-dagars företagsanpassad kurs inom ”Teknisk renhet och Renhetsmätning” . Se vidare våra planerade kurser.