Vårt tjänsteutbud skall kunna möta olika behovsbilder hos våra uppdragsgivare. Allt från rådgivning och grundläggande utbildning inom teknisk renhet, till kvalificerad kravtolkning och partikelanalys.
Vår ambition är att erbjuda ”en behovsanpassad kompetensutveckling och investeringstakt, genom samarbete och partnerskap”.

Våra specialister har gedigen kunskap och erfarenhet av både internationella standarder inom Teknisk Renhet (ex. ISO 4406,
ISO 16232 och VDA 19) och företagsknutna standarder (ex. Volvo STD 107-0002 och Scania 4189). Genom att teckna ett supportavtal med oss, har du kontinuerlig tillgång till fri rådgivning och rabatterade priser på våra tjänster!

Laboratorie- och analystjänster

Renhetsmätning av komponenter
Renhetsmätning av oljor och vätskor
Partikelräkning och analys
Gravimetrisk mätning

Utbildningar

Grundutbildning ’Teknisk renhet’
Standarder och Kravtolkning
Extraktion och Partikelanalys

Metodvalidering

Extraktionsmetod
Analys och rapportkrav

Konsultation

Behovsanalyser
Tolkning av standarder och krav
Utredning och analys av process
Utreda och fastställa interna standarder och kravsättning