Namnet SITA kommer från de grekiska orden Sigma (Ó) och TheTa (Θ) – symbolerna för ytspänning och temperatur.

Bolaget skapades 1996 av ingenjörer från universitet i Dresden, Tyskland.

SITA har sedan dess varit världsledande inom utveckling och tillverkning av mobila bubble pressure tensiometers, fluorescensmätare och andra processverktyg förknippade med industriella tvättar och organisk renhet.

 

 

 

 

 

 

SITA Conspector
Mätning av organisk renhet i tvättbad / vätskor

  • Övervakning av halten olja och fetter i tvätt- och sköljbad
  • Processrelaterad kontroll av underhållet på industriella tvättar
  • Ekonomisk effektivisering genom optimering av tvättbadslivslängd
  • Mobil mätutrustning eller fullt integrerad/automatisk inlinelösning

 

 

 

 

SITA Dynotester
Mätning av tvättbadskoncentration

  • Övervakning av koncentrationen av tvättmedel genom mätning av ytspänning
  • Mäter den effektiva/fria halten tvättmedel i baden, inte den förbrukade/totala
  • Optimering av dosering av tvättmedel efter åtgång
  • Mobil mätutrustning eller fullt integrerad/automatisk inlinelösning

 

 

 

 

 

SITA CleanoSpector
Analys av beläggningar med fluorescens

Fluorescens gör det möjligt att analysera och utvärdera komponenternas ytrenhet direkt i
processen. Tekniken detekterar och mäter organiska föroreningar på ytor av metall,
keramik och glas.

Den kontaktfria mätningen baseras på en egenskap som finns hos material som oljor,
fetter eller kylsmörjmedel, nämligen att de fluorescerar när de exciteras med UV-ljus.
Intensiteten i fluorescensen beror på mängden föroreningar på ytan oavsett ytprofil.

Renheten är kritisk, i synnerhet när det gäller detaljer som ska gå vidare till känsliga
processer som ytbehandling, svetsning, limning eller härdning.

 

NYHETSBREV

2019_10_JOT_Optimerad inspektionsteknik för kvalitetskontroll efter rengöring och aktivering SE