För att möta uppdragsgivarnas olika behov och kravbilder, har vi utvecklat egna produkter och systemlösningar som ger en hög flexibilitet och anpassningsbarhet.
Processen för att mäta teknisk renhet sker i två steg. Steg 1 PARTIKELEXTRAKTION och Steg 2 PARTIKELANALYS.
Den vanligaste metoden för extraktion, är att använda ett EXTRAKTIONSSKÅP som har en miljö och teknisk utformning som säkerställer att extraktionsprocessen (spolning) kan utföras enligt angiven standard.

Våra extraktionsskåp finns i två standardvarianter, med möjlighet att anpassa till kundspecifika behov.

Extraktionsskåp

Extraktionsskåp (spolskåp) CCB. G4 som är ett standardskåp (möjlighet till kundanpassning), skåpet är i ergonomiskt utförande med höj och sänkbar överdel för anpassning till operatör.
Skåp och vask är integrerat och medger en optimal extraktion.
Till CCB. G4 följer med som standard ett kaskadfilter med fack för D47 filter som D90 filter vilket innebär en effektiv extraktion och rationell hantering.
CCB. G4 är ett standardskåp m plc-enhet och bildskärm för styrning av parametrar som spolvolym, tryck i Bar alt LPM mm.
Skåpet är anpassat både för alkalisk vätska som solvent vid spolning av ytor. Kundanpassning kan utföras enligt kundens önskemål vad gäller objekt för att klara spolning av specifik detalj.

Analyssystem ParticleView

Vårt analyssystem är uppbyggt av högkvalitativa hårdvarukomponenter i kombination med det egenutvecklade analysverktyget Particle View. Analyssystemet möjliggör att okulärt räkna och storleksbestämma partiklar.
Analysverktyget Particle View uppgraderas ständigt för att möta gällande standarder och kundspecifika behov och krav.
CCB. G4 fördelar
*Tidsbesparing; vid blankprov och extraktion
*Kaskadfilter; kasetter för filter D47 samt D90
*Ergonomifördelar; höj och sänkbart skåp samt optimal tillgänglighet i vaskutrymme
*Funktioner; Användarvänlig pekskärm, Menyval bar eller lpm, Kontrollerat spoltryck, Förval vätskemängd med automatisk avstängning, Påminnelse inför serviceintervall(ställs in utefter nyttjandegrad)
Anpassat för lösningsmedel alt vattenbaserad vätska.