© Cleanliness Control
Nyli Metrology AB
Brunnemyrsvägen 5, SE-451 55 Uddevalla
Telefon: +46 (0)522 646 646
order@nyli.se
www.nyli.se

Kristian Thorn
Kontakt vid utbildning, installation, service och Teknisk support
+46(0)522 646 647
kristian@nyli.se

Joakim Thorn
VD
– Kontakt vid renhetsmätning och analyser
+46(0)522 646 644
joakim@nyli.se