Vad är Teknisk Renhet

Partikulära föroreningar (i olika former) på komponenter, vätskor och i system.

Vad innefattas i Teknisk Renhet

Fasta partiklar (particle contaminations): Kan ”mätas” via likare, partikelräkning, vikt etc. Kan bestå av allt från metalliska till organiska föroreningar.

Ytbeläggningar (”Filmic contaminations”): Kan mätas via likare, spray test, testpennor/lacker, fluoroscensmätning etc. Består oftast organiska föroreningar.

Salter:
Svåra att placera och svåra att mäta med traditionella renhetsmetoder.

 

Åtgärder för att förbättra renheten

Omfattande åtgärder

● Investera i tvättutrustning
● Investera i lab. och analysutrustning
● Ändra design av process och produktionslina

Mindre åtgärder

● Utbilda personal
● Optimera processplanering / lagerhållning samt transportsträckor
● Optimera val av material och förpackningar
● Sunt förnuft, hålla rent runt omkring sig