Vad är Teknisk Renhet

Partikulära föroreningar (i olika former) på komponenter, vätskor och i system.

Vad innefattas i Teknisk Renhet

Fasta partiklar (particle contaminations): Kan ”mätas” via likare, partikelräkning, vikt etc. Kan bestå av allt från metalliska till organiska föroreningar.

Ytbeläggningar (”Filmic contaminations”): Kan mätas via likare, spray test, testpennor/lacker, fluoroscensmätning etc. Består oftast organiska föroreningar.

Salter:
Svåra att placera och svåra att mäta med traditionella renhetsmetoder.

 

Åtgärder för att förbättra renheten

Omfattande åtgärder

● Investera i tvättutrustning
● Investera i lab. och analysutrustning
● Ändra design av process och produktionslina

Mindre åtgärder

● Utbilda personal
● Optimera processplanering / lagerhållning samt transportsträckor
● Optimera val av material och förpackningar
● Sunt förnuft, hålla rent runt omkring sig

 

För att möta uppdragsgivarnas olika behov och kravbilder, har vi utvecklat egna produkter och systemlösningar som ger en hög flexibilitet och anpassningsbarhet.
Processen för att mäta teknisk renhet sker i två steg. Steg 1 PARTIKELEXTRAKTION och Steg 2 PARTIKELANALYS.
Den vanligaste metoden för extraktion, är att använda ett SPOLSKÅP som har en miljö och teknisk utformning som säkerställer att extraktionsprocessen (spolning) kan utföras enligt angiven standard.

Våra spolkåp finns i två standardvarianter, med möjlighet att anpassa till kundspecifika behov.

 

Spolskåp

Spolskåp (Extraktionsskåp) CC G4 som är ett standardskåp (möjlighet till kundanpassning), skåpet är i ergonomiskt utförande med höj och sänkbar överdel för anpassning till operatör.

Skåp och vask är integrerat och medger en optimal extraktion.
Till CC G4 följer med som standard ett kaskadfilter med fack för D47 filter som D90 filter vilket innebär en effektiv extraktion och rationell hantering.
CC G4 är ett standardskåp m plc-enhet och bildskärm för styrning av parametrar som spolvolym, tryck i Bar alt LPM mm.
Skåpet är anpassat både för alkalisk vätska som solvent vid spolning av ytor. Kundanpassning kan utföras enligt kundens önskemål vad gäller objekt för att klara spolning av specifik detalj.

CC G4 fördelar
✔️  Tidsbesparing; vid blankprov och extraktion
✔️  Kaskadfilter; kasetter för filter D47 samt D90
✔️  Ergonomifördelar; höj och sänkbart skåp samt optimal tillgänglighet i vaskutrymme. Anpassningsbart för höger eller vänsterhänta
✔️  Funktioner; Användarvänlig pekskärm, Menyval bar eller lpm, Kontrollerat spoltryck, Förval vätskemängd med automatisk avstängning, Påminnelse inför serviceintervall(ställs in utefter nyttjandegrad)
Anpassat för lösningsmedel alt vattenbaserad vätska.

 

Spolvask

Spolvask CS-G4 Specialdesignad vask för partikelextraktion av industri komponenter. Med denna vask kan du ändra storlek för att den produkt du ska spola av kommer passa i kärlet.

Fördelar
Tidsbesparingar
✔️  Genom blanktest
✔️  Genom optimerad extraktion

Ergonomisk
✔️  Justerbar höjd för operatör
✔️  Styr spolflödet med fotpedal

Kaskadfiltrering
✔️  Kassetter för både D47 och D90 filter

Funktioner:
✔️  Pekskärm
✔️  Flödeskontroll i BAR eller LPM
✔️  Förinställd mängd spolvätska med automatiskt stopp
✔️  Påminnelse om serviceintervall
✔️  Funktioner för alkalisk kemikalie eller avfettningslösning

 

Analyssystem ParticleView

Vårt analyssystem är uppbyggt av högkvalitativa hårdvarukomponenter i kombination med det egenutvecklade analysverktyget Particle View. Analyssystemet möjliggör att okulärt räkna och storleksbestämma partiklar.
Analysverktyget Particle View uppgraderas ständigt för att möta gällande standarder och kundspecifika behov och krav.

För mer information, kontakta Joakim