Vi har specialiserat oss på Teknisk Renhet och kan erbjuda behovsanpassad
support för er kvalitetssäkring inom området.

Baserat på vår affärsidé ”att vara ett kompetenscentrum inom teknisk renhet”
är ambitionen att tillhandahålla tjänster och produkter inom renhetsmätning och partikelanalys.

Inom flera industriområden har det blivit allt viktigare att säkerställa renheten i tekniska system och tillverkningsprocesser.
Målet är att eliminera skadliga smutspartiklar som kan orsaka onödig förslitning och haverier.

Våra uppdragsgivares behov kan dels vara att säkra sin produktion för att uppfylla ett strikt kundkrav enligt fastställd renhetsstandard,
eller vara baserat på ett egenintresse att förbättra renheten inom tillverkningsprocessen av rent ekonomiska skäl!

Behöver du hjälp eller rådgivning inom området Teknisk Renhet, tveka inte att kontakta oss!

Vid behov av support är två tider per vecka specifikt avsatta,  omhändertas i tur och ordning.
Måndagar kl.10:00-12:00
Fredagar   kl.14:00-15:00
Support annan tid: kontakta , +46 (0)522-646 646 eller
via kontaktkortet och beskriv ärendet så återkommer vi med ett meddelande när vi kontaktar er.