Vi har specialiserat oss på Teknisk Renhet och kan erbjuda behovsanpassad
support för er kvalitetssäkring inom området.

Baserat på vår affärsidé ”att vara ett kompetenscentrum inom teknisk renhet”
är ambitionen att tillhandahålla tjänster och produkter inom renhetsmätning och partikelanalys.

Inom flera industriområden har det blivit allt viktigare att säkerställa renheten i tekniska system och tillverkningsprocesser.
Målet är att eliminera skadliga smutspartiklar som kan orsaka onödig förslitning och haverier.

Våra uppdragsgivares behov kan dels vara att säkra sin produktion för att uppfylla ett strikt kundkrav enligt fastställd renhetsstandard,
eller vara baserat på ett egenintresse att förbättra renheten inom tillverkningsprocessen av rent ekonomiska skäl!

Behöver du hjälp eller rådgivning inom området Teknisk Renhet, tveka inte att kontakta oss!
, eller slå en signal +46 (0)522-646 646 eller