Användarvänlig extraktionsvask för noggrann partikelextraktion

Specialiserad - Användarvänlig - Ergonomisk

Fördelar
Tidsbesparingar
✔️  Genom blanktest
✔️  Genom optimerad extraktion

Ergonomisk
✔️  Justerbar höjd för operatör
✔️  Styr spolflödet med fotpedal

Kaskadfiltrering
✔️  Kassetter för både D47 och D90 filter

Funktioner:
✔️  Pekskärm
✔️  Flödeskontroll i BAR eller LPM
✔️  Förinställd mängd spolvätska med automatiskt stopp
✔️  Påminnelse om serviceintervall
✔️  Funktioner för alkalisk kemikalie eller avfettningslösning

 

.                           

▪️  Model 10 : 1000 x 600mm (invändig dim.)
▪️  Model 14 : 1400 x 800mm (invändig dim.)
▪️  Model 18 : 1800 x 1000mm (invändig dim.)
▪️  Model 25 : 2500 x 1100mm (invändig dim.)

Spolvask CS-G4

Specialdesignad vask för partikelextraktion av industri komponenter enligt ISO16232, ISO4406/4407, VDA19.1 och anpassade standarder.
Utvecklad med 50 års expertis inom metrologi och 20+ års fokus inom teknisk renhet.

 

 

Varför välja NYLI 
✔️  Design, utveckling, produktion, montering och kvalitetskontroll, allt utförs av NYLI i Sverige.
✔️  Installation, service, utbildning och support av specialiserade ingenjörer utbildade av NYLI
✔️  NYLI har ett ackrediterat laboratorium för partikelanalys som arbetar med kundernas renhetsspecifikationer dagligen i våra egna system.
✔️  CE och RoHS kompatibla