Snabb - Användarvänlig - Noggrann

Vårt analyssystem är uppbyggt av högkvalitativa hårdvarukomponenter i kombination med det egenutvecklade analysverktyget Particle View.
Analyssystemet möjliggör att okulärt räkna och storleksbestämma partiklar.
Analysverktyget Particle View uppgraderas ständigt för att möta gällande standarder och kundspecifika behov och krav.

Fördelar:

 • Analysera på mindre än 2 minuter (47 mm filter)
 • Snabba automatiska inställningar för ljus- och tröskelvärden
 • Lista över mallar för olika standarder
  Tillgängligt system:
 • ParticleView HR (partikelanalys från 2,5 μm)
 • ParticleView PA (partikelanalys från 15μm)
 • ParticleView Lite (partikelanalys från 20μm)

Funktioner:

 • Överensstämmer med: ISO16232, VDA19.1, ISO4406 såväl som kundspecifika standarder.
 • Förinställda eller beställda mallar
 • Autofokus för varje bild, förbättrar noggrannheten
 • Reflekterande läge för att detektera metalliska partiklar
 • Analysera filter från 25-90mm
 • Standardmallar eller anpassade rapporter
 • Teknisk support på distans med skärmdelning

 

 

 

 

Teknisk renhet

Branschfokus på hållbarhet innebär att nya komponenter designas med avancerade funktioner som är känsliga för skadliga partiklar.
Behovet av att kontrollera partikelrenheten i tillverkningsprocessen är nu obligatoriskt för många komponenter i industrin

Partikelanalys

Utförs normalt i två steg;
1. Extraktion av partiklar från komponent
2. Partikelräkning samt gravimetrisk mätning.

Partikelextraktionen utförs i en kontrollerad miljö med en extraktionsenhet designad för komponenten och en validerad metod enligt specificerad standard.

 

 

 

Skandinaviens första och enda laboratorium med ackrediterad partikelräkning enligt ISO 17025

 

Varför välja NYLI

Design, utveckling, produktion, montering och kvalitetskontroll, allt görs av NYLI i Sverige.

 • Installation, service, utbildning och support av specialiserade ingenjörer utbildade av NYLI
 • NYLI har ett ackrediterat laboratorium för partikelanalys som arbetar med kundernas renhetsspecifikationer dagligen i våra egna system.
 • CE och RoHS kompatibla