NYLI– har som namn funnits sedan 1970 då företaget NYLI Specialverktyg AB startades i Göteborg. Tio år senare flyttades verksamheten till Strömstad och där tillverkades produkter som hårdmetallspassbitar, gängtolkar, gängringar med mera. Nyli blev ett företag känd för många inom tillverkningsindustrin i Norden för sin höga kvalité över produkter och tjänster inom mätteknik.

NYLI Metrology AB innehar certifieringar enligt ISO: 17025, 9001, samt 14001.

År 2001 blev vi ackrediterade med metoder inom storheten längd, idag är vi ackrediterade inom "Provning vid Partikelanalys" se vidare www.Swedac.se.

Vi tillhandahåller idag ackrediterade kalibreringstjänster över handmätdon, instrument inom flertalet storheter via samarbetspartners.

Idag är vi etablerade i Uddevalla på västkusten i Bohuslän med kunder inom den Nordiska tillverkningsindustrin. Tillsammans med vår Ackreditering inom "Provning vid Partikelanalys" för renhetsmätning, erbjuder vi ett komplett program av produkter, tjänster, utbildning och konsultation inom områdena teknisk renhet samt mätteknik. Våra ledord är kvalité, kompetens och service, vilket vi erbjuder i affärsområdena; NYLI Lab, Teknisk renhet, Mätmaskiner & Handmätdon.

Presentationen på denna hemsida är en mindre del av vad NYLI kan erbjuda som samarbetspartner inom området mätteknik – Ni som vår gäst -välkomnas att kontakta oss för ytterligare information.

+46 (0)522- 646 646,