Ladda ner certifikat:

www.svenskcertifiering.se

Ladda ner ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning
Nyli Metrology AB, Uddevalla ‐ 10087

 

L motsvarar nominell diameter på mätdonet
Ändringar är markerade med fet stil.
Bästa mätförmågan CMC är den lägsta mätosäkerhet kalibreringslaboratoriet kan leverera under ideala
förhållanden. Mätosäkerheten anges som expanderad mätosäkerhet med täckningsfaktorn k=2 och med
beräkningarna utförda i enlighet med EA‐4/02.
Verksamhet utanför de egna laboratorielokalerna, s.k. fältverksamhet, ingår inte i ackrediteringen.