Kvalitetspolicy

Vi ska gemensamt eftersträva nöjda kunder och kvaliteten på våra produkter och tjänster skall vara en väsentligt bidragande faktor till att kunden väljer NYLI som leverantör. Vår kvalitet kännetecknas av användarvänliga och tillförlitliga produkter och tjänster, samt en högkvalitativ kundservice och effektiva rutiner. I vårt kvalitetsarbete tar vi ansvar för hela värdekedjan i konstruktion, produktion, service och försäljning av våra produkter och tjänster.

 

För att uppnå detta ska vi…

  • Bemöta våra kunder på ett positivt och effektivt sätt.
  • Förvissa oss om kundens behov genom en väl genomarbetad kontraktsgenomgång.
  • Göra rätt från början.
  • Ha företagsledningens engagemang.
  • Arbeta med ständiga förbättringar.
  • Ha tydliga målsättningar.
  • Fatta faktabaserade beslut.
  • Åta oss att uppfylla tillämpliga krav.
  • Åta oss att ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet.

 

Kvalitetsmål

Övergripande Kvalitetsmål

Vår vision är att uppnå 100 % kundtillfredsställelse.

Vi skall svara kunder omgående vid förfrågningar och vi skall tillmötesgå deras realistiska krav.

Synpunkter som kan leda till förbättringar beaktas snarast möjligt.