Kvalitetspolicy

Vi ska gemensamt eftersträva nöjda kunder och kvaliteten på våra produkter och tjänster skall vara en väsentligt bidragande faktor till att kunden väljer NYLI som leverantör. Vår kvalitet kännetecknas av användarvänliga och tillförlitliga produkter och tjänster, samt en högkvalitativ kundservice och effektiva rutiner. I vårt kvalitetsarbete tar vi ansvar för hela värdekedjan i konstruktion, produktion, service och försäljning av våra produkter och tjänster.

 

För att uppnå detta ska vi…

  • Bemöta våra kunder på ett positivt och effektivt sätt.
  • Förvissa oss om kundens behov genom en väl genomarbetad kontraktsgenomgång.
  • Göra rätt från början.
  • Ha företagsledningens engagemang.
  • Arbeta med ständiga förbättringar.
  • Ha tydliga målsättningar.
  • Fatta faktabaserade beslut.
  • Åta oss att uppfylla tillämpliga krav.
  • Åta oss att ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet.

 

Kvalitetsmål

Övergripande Kvalitetsmål

Upplev enastående service. Vi strävar ständigt efter att överträffa dina förväntningar – ”Din glädje är vårt fokus.

Hos oss är snabba svar och överträffande av dina realistiska förväntningar en självklarhet. Vi välkomnar varje synpunkt som en möjlighet till förbättring och agerar omedelbart för att säkerställa att vi möter och överträffar dina behov.

Välkommen till en värld där kvalitet inte bara är ett mål, det är vår grundläggande princip. Upptäck den enastående servicen och det engagemang som definierar oss. Ditt nöje är vår framgång.”