Nyli Metrology AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt.

Det är vår målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig att förstå vilken slags information Nyli Metrology AB samlar in och hur den används. Genom att godkänna policyn på webbplatsen i samband med köp samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Nyli Metrology AB, Brunnemyrsvägen 5, 451 55 Uddevalla är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in.

Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss.

Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till Nyli Metrology AB. Den kan alltså inte skickas per e-post.

Nyli Metrology AB vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade.

Om någon av de uppgifter du lämnat till Nyli Metrology AB förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna Nyli Metrology AB korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till .

Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling.

Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter.

Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den

som rör direkt marknadsföring.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i syfte att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. Dessa personuppgifter kan vara: Ditt personnummer, namn, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, postadress, leveransadress, IP-adress och telefonnummer.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Uppgifterna kan även användas för identifikation, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål.

Din IP-adress, namn, leveransadress, e-postadress, telefonnummer, och om du angett ditt personnummer hos våra samarbetspartners som vi använder för att kunna genomföra ditt köp på ett tryggt och säkert sätt.

I vårt affärssystem hanterar vi era fullständiga personuppgifter endast vid köptillfället för att du ska kunna genomföra ditt köp på ett tryggt sätt. Vi sparar endast namn, adress, e-postadress och telefon för eventuella återköp eller felleverans.

Vid fakturaköp används personnumret även i kreditupplysningssyfte. I båda dessa fall hanteras uppgifterna på vårt uppdrag av betalnings- och kreditupplysningsföretag.

Har ett företag gjort köpet så sparar vi ovan nämnda uppgifter samt organisationsnummer vilket kan medföra att ert personnummer sparas om ni driver en enskild firma.

–  Behandling av uppgifter hos tredje part kan förekomma samt uppgifterna kan förekomma i vårt interna arbete såväl som hos tredje part.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Om du samtyckt till att vara registrerad kund/medlem hos Nyli Metrology AB sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte registrerar dig som kund/medlem sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Nyli Metrology AB åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans och garantiåtaganden. Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik (SSL) för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.

Länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna integritetspolicy gäller enbart webbplatser som administreras av Nyli (via webadress www.nyli.se)  När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att Nyli Metrology AB inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i integritetspolicy

Nyli Metrology AB  förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av informationen om GDPR kommer att publiceras på vår webbplats.

Senast uppdaterad 2018-05-08