InspecVision Ltd grundades i mars 2003 för att utveckla ett antal mätutrustningar inom visiontekniken för industriella applikationer.
Försäljningen av Planar-systemet inleddes i mitten av 2005. Grundaren av företaget, Jan Antonis har genomfört avancerad forskning
med datorseende system (vision system) vid Queens University Belfast i Nordirland

MACH(MWP) 2006 Award forinspecvision
"Best Quality Control System"
InspecVision's Planar system har erhållit
“the MACH(MWP) 2006 Award” för
"Best Quality Control System" i
konkurrens med företag som Hexagon
Metrology, Renishaw och Wenzel .