Kurs i Teknisk Renhet och Tvätteknik, 17:e Maj i Solna

Grundkurs i teknisk renhet och tvätteknik,

-kursen ger dig en förståelse över påverkan och konsekvenser av orenheter samt
hur man med hjälp av rätt mätteknik, tvätteknik och tvättmedel styr processen.

Du får en insikt i olika metoder för partikelanalys och en information om vilka gällande
standarder som kravställaren förhåller sig till, vilket ska ge en insikt i hur du kan gå vidare
i arbetet för att möta krav som ställs på ritningar och din process.

Anmälan skickas via:
"> alternativt till ">

Se vidare kursinnehåll,

20170517_Solna_Sida_1
20170517_Solna_Sida_2

Comments are closed.