Kurs i Teknisk Renhet och Tvätteknik, 17:e Maj i Solna