Vi utför spårbar mättjänst samt kalibrering till nationell eller
internationell normal vid uppdrag hos kund

Kalibrering av:

 • planskivor
 • mätmaskiner
 • längdmätbänkar
 • klockprovare
 • detaljer och produkter

Utrustning vi använder är:

 • laserinterferometer
 • elektronisk optisk utrustning
 • passbitar
 • mätarm
 • laser
 • skanningutrustning

Kontakta Joakim på tfn +46(0) 522 646 644 eller via mail: