Partikelanalys

Vi är sedan den 4:e Juni 2019 Ackrediterade inom provning gällande partikelanalys, se vidare länk "Ackrediteringens omfattning"

Vårt laboratorium omfattar ett speciellt lager och förråd,
två separata lokaler med övertryck där luften är renad i den ena
lokalen i två steg och i den andra även med ett tredje steg där
ett HEPA-filter tar de minsta partiklarna. Lokalerna är utrustade
med flera spolskåp (extraktionskabinetter) för att avlägsna partiklar
från ytor, invändiga som utvändiga tillsammans med vårt
analyssystem med mjukvara ParticleView för analys på filter
från 25-90 mm. Övrig utrustning som finns är bl.a vågar och
ugnar m.m för att möta upp till våra kunders behov.

Tjänst

Vi genomför löpande mätningar i vårt eget laboratorium för våra
kunder. Förutom renhetsmätning med redovisning i certifikat och
bifogade rapporter erbjuder vi:

  • Nulägesanalys, m rapport för bedömning om åtgärd
  • Metodupplägg i förhållande till ställda krav
  • Konsulttjänst på plats

 

Kravstandard

Vår mjukvara möter upp till ställda krav och uppfyller ISO-krav i
enlighet med standard som kan ställas vid en renhetsmätning.
vi har en lång erfarenhet av kundspecifika standarder från både
den lätta som tunga fordonsindustrin i Sverige som i Tyskland.
Vi har vi en kontinuerlig uppföljning och medverkar i den pågående
processen gällande standarder inom renhetsmätning
och analys.