Om du behöver hjälp med uppmätning av detaljer så kan vi erbjuda dig en tjänst med kompetenta mättekniker
i mätutrustning som vi har i våra laboratorium och i våra övriga lokaler för uppmätning och servicemätning.

Den utrustning vi har är;

  • Mätmaskiner för mätområde upp till en längd av 1.5m
  • Mätarmar för ett mätområde upp till 3m
  • Vertikalscanner för axlar upp till L300mm
  • Skanning  m utrustning för reverse-engineering samt Cad-jämförelse
  • Lasermätutrustning för manuell som integrerad i mätarm
  • Visionmätning m kamera i mätmaskin tillsammans m kontaktavkänning
  • Inspektionsutrustning för invändig avsyning
  • Partikelmätning på ytor, partiklar från bearbetning
  • Vätskeprovning, för kontroll av tvättbad
  • Lasermätning på ytor för detektering av oljefilm, orenheter m.m

Vi ger dig en rapport innehållande mätresultat enligt överenskommelse samt tidsåtgång
över utförd mätning.

Kontakta  Joakim på tfn +46(0) 522 646 644 eller via mail: