Vi har sedan år 2001 innehaft ackreditering för storheten längd varefter vi nu år 2020 har återkallat vår ackreditering till SWEDAC över kalibrering, vi erbjuder nu samma omfattning över ackrediterad kalibrering via våra samarbetspartners enligt ISO EN17025.
Spårbarhet och kalibrering omfattas av våra samarbetspartners och deras laboratorie policy att alla mätvärden skall vara spårbara till nationella eller internationella normaler.
Alla underleverantörer av oss köpta kalibreringstjänster är från ackrediterat laboratorie eller riksmätplats.

Vi erbjuder ackrediterad kalibrering av följande mätdon och instrument
• Passbitar
• Håltolkar, inställningsringar, måttpinnar, inställningsmått
• Gängtolkar och gängringar
• Bladmått, gängmall, radiemall, mättråd
• Linjal, måttband, tumstock
• Skjutmått, djupmått, höjdmått
• Invändig, utvändig, djup- och 3-pkt mikrometer
• Mätur, vippindikator, tjockleksmätare, skänkelmätur och klockprovare
• Momentnyckel, momentmätare, momentskruvmejsel
• Tryckgivare, termometer, våg
• Ytskiktsmätare, ultraljuds tjockleksmätare, hårdhetsmätare, ytjämnhetsmätare
• Vinkel, gradvinkel, vattenpass

> För ytterligare information:
Kontakta oss på tfn +46(0) 522 646 646 eller via mail: