Vi har sedan år 2001 innehaft ackreditering för storheten längd med omfattning, se länk
Ackrediteringens omfattning,
även beskriven i vårt kvalitetssystem enligt ISO EN17025.

Spårbarhet och kalibrering omfattas av laboratoriets policy att alla mätvärden skall vara spårbara
till nationella eller internationella normaler.

Vi kan erbjuda våra kunder spårbar kalibrering samt Ackrediterad kalibrering via samarbetspartners
inom följande storheter,
Elektricitet , geometri/längd, kraft/moment, tryck, massa/vikt, temp, fukt

> För ytterligare information:
Kontakta Joakim på tfn +46(0) 522 646 644 eller via mail: