Kalibrering av handmätdon

Vi har sedan år 2001 innehaft ackreditering för storheten längd varefter vi nu år 2020 har återkallat vår ackreditering till SWEDAC över kalibrering, vi erbjuder nu samma omfattning över ackrediterad kalibrering via våra samarbetspartners enligt ISO EN17025.
Spårbarhet och kalibrering omfattas av våra samarbetspartners och deras laboratorie policy att alla mätvärden skall vara spårbara till nationella eller internationella normaler.
Alla underleverantörer av oss köpta kalibreringstjänster är från ackrediterat laboratorie eller riksmätplats.

NYLI LAB – Renhetsmätning

Vårt laboratorium består förutom ett speciellt lager och förråd, av två separata lokaler med övertryck där luften är renad i den ena lokalen i två steg och i den andra även med ett tredje steg där ett HEPA-filter tar de minsta partiklarna. Lokalerna är utrustade med flera spolskåp (extraktionskabinetter) för att avlägsna partiklar från ytor, invändiga som utvändiga tillsammans med vårt analyssystem med mjukvara ParticleView för analys på filter från 25-90 mm. Övrig utrustning som finns är bl.a vågar och ugnar m.m för att möta upp till våra kunders behov.

Tjänst
Vi genomför löpande mätningar i vårt eget laboratorium för våra kunder. Förutom renhetsmätning med redovisning i certifikat och bifogade rapporter erbjuder vi:
● Nulägesanalys, m rapport för bedömning om åtgärd
● Metodupplägg i förhållande till ställda krav
● Konsulttjänst på plats
● Partikelmätning på ytor, partiklar från bearbetning
● Vätskeprovning, för kontroll av tvättbad

Kravstandard
Vår mjukvara möter upp till ställda krav och uppfyller ISO-krav i enlighet med standard som kan ställas vid en renhetsmätning. vi har en lång erfarenhet av kundspecifi ka standarder från både den lätta som tunga fordonsindustrin i Sverige som i Tyskland. Vi har vi en kontinuerlig uppföljning och medverkar i den pågående processen gällande standarder inom renhetsmätning och analys.

Uppmätning hos kund

Vi utför spårbar mättjänst samt kalibrering till nationell eller internationell normal vid uppdrag hos kund.

Kalibrering av:
● planskivor
● mätmaskiner
● längdmätbänkar
● klockprovare
● detaljer och produkter

Utrustning vi använder är:
● laserinterferometer
● elektronisk optisk utrustning
● passbitar
● mätarm
● laser
● skanningutrustning