INNOVATEST är världsledande inom konstruktion, tillverkning, leverans och service inom kvalitetsområdena hårdhetsmätning, system, mjukvara och tillbehör. Produkterna används för att utvärdera hårdhets egenskaperna hos alla typer av stål, metaller, legeringar och plaster.

Som ett privat företag, med dess grund lagd i det 19: e århundradet (1890), har INNOVATEST® en bergfast position på marknaden. Företaget distribuerar även andra material testinstrument , optisk mätutrustning och bärbara testinstrument såsom ytjämnhet, väggtjocklek och vibrationsmätare .

Under de senaste 30 åren, har ägarna till stor del investerat i olika hårdhetsmätare, och samtidigt hålla fokus på bärbara testinstrument.

Engagemang750ccd-front

Med ett brett spektrum -, som passar alla budgetar – erbjuder vi både traditionella och state-of-the-art testinstrument, INNOVATEST® är marknadsledande inom kundspecifik hårdhetsmätning.
Vi är fast beslutna att lösa dina testkrav och inte bara säljer produkter:

  • Lösnings driven
  • Hög kvalitetsstandard
  • Traditionell och state-of-the art-teknik
  • Lösningar och teknik som passar din budget
  • Globalt försäljningsnätverk
  • Globala lokala serviceförmåga
  • Överlägset garantiåtagande

Utveckling

En betydande del av våra intäkter, kombinerat med europeiska och statliga medel, investeras kontinuerligt i utveckling av ny teknik. Vårt R & D team består förnärvarande av 15 ledande ingenjörer, redo för alla utmaningar inom produktutveckling. Med våra ögon fokuserade stadigt på framtiden, är vi fast beslutna att främja och förnya våra produkter, för att vara en kontinuerlig kompetent aktör, och erbjuda våra kunder pålitlig, ”ändamålsenlig” teknik och vid behov, prisvärd service och support.

Förtroende, nu och i framtiden

Vi har stor tilltro till våra produkter! Därför erbjuder vi en (begränsad) garanti på 2 år eller längre på alla våra produkter. Alla instrument levereras med ett kvalitets och garantibevis och tjänstepass.
Våra moderna verkstäder och professionell teknisk personal erbjuder service och support på begäran, när som helst och var som helst i världen.

Beställ katalog från InnovaTest här ».