SAMA Italia Srl® designar,

tillverkar mät- och kontrollinstrument genom sitt eget varumärke SAMA Tools® och levererar kalibreringar som följer UNI CEI EN ISO/IEC 17025-standarden, både på sina egna instrument och på de som redan finns i kundernas ägo.

NDT CATALOGUE