Siemens Industrial Turbo Machinery AB i Finspång, genomförde ett produkttest, där Planoclean jämfördes med två andra konkurrerande märken, samt tvål- och diskmedelslösning.

Respektive vätska applicerades på en planskiva och torkades av efter 1, respektive 3 och 5 minuter med ett högabsorberande papper. Därefter fotograferades pappret. Resultaten presenteras i tabellen till höger.

”Planoclean är det som uppfyller våra högt ställda krav – säger Rolf Wallin, ansvarig för kalibreringsverksamheten på Siemens Industrial Turbomachinery AB i Finspång.
”Våra kunder förväntar sig att vi håller högsta möjliga kvalitet i allt vi gör. För att vi skall kunna leva upp till kundernas krav på precision är det absolut grundläggande att de mätresultat som vi utgår från är korrekta eftersom all produktion baseras på dem. Utan en ren planskiva blir resultaten oundvikligen felaktiga eftersom skivan utgör referensplan för mätningarna.”