Miljömässiga hänsyn blir allt viktigare för företag. I dagens industri krävs det inte bara att en rengöringsprodukt verkligen gör rent, den skall helst vara miljövänlig också. Planoclean är framtaget dels för att göra så rent på planskivor som det överhuvudtaget är möjligt och dels för att vara så skonsamt som möjligt mot naturen.

För detaljerad information om miljö och säkerhetsfrågor, se säkerhetsdatabladet som medföljer vid beställning.