plano_startI takt med att kraven på högre precision ökar, så ökar även kraven på att man i produktionen utgår från korrekta referenser och mått.

Mätteknik har potentialen att förhindra allvarliga fel i produktionen och på så vis reduceras tillverkningskostnaderna. Men för att mätteknik skall ha möjlighet att generera kostnadsbesparingar, krävs att man utgår från korrekta referenser. Den referens man ofta har att utgå från är planskivan.
Planskivan behöver kalibreras regelbundet. Minst lika viktigt är dock att föroreningar i form av smuts och fett hålls borta, annars kommer orenheter i skivan att störa alla resultat där skivan används som referens för mätningar. Det ställs med andra ord höga krav på att planskivan hålls ren. Att det fanns ett behov av en produkt som Planoclean var något som vi på NYLI upptäckte i vårt dagliga arbete med att utföra mättjänster hos våra kunder. Med utgångspunkt i våra kunders önskemål och synpunkter, samt vår erfarenhet inom området mätteknik, tog vi fram en produkt som säkerställer planskivornas renhet och därmed också mätresultatens korrekthet.

Planoclean är med andra ord särskilt framtagen och avsedd för rengöring av planskivor samtidigt som produktens sammansättning gör att den har ytterst liten miljöpåverkan. Tidigare fanns det inga alternativ på marknaden som kunde leva upp till våra höga kvalitets och miljökrav.

PLANOCLEAN Original
PLANOCLEAN är särskilt framtagen och avsedd för rengöring av planskivor och mätverktyg.

Produkten PLANOCLEAN´s sammansättning gör att den har ytterst liten miljöpåverkan.

PLANOCLEAN kan spädas med upp till 80 % vatten, beroende på hur smutsigt objektet som skall rengöras är, den kan även användas i outspädd form för grövre smuts.

Applicera PLANOCLEAN på objektet så att vätskan täcker det område som skall rengöras. Appliceringen sker enklast genom att spritsa vätskan direkt på underlaget. Använd en trasa för att få vätskan att täcka ytan. Arbeta in vätskan så att den fördelar sig jämnt. Låt produkten verka 1-5 minuter, beroende på hur smutsigt objektet är. Torka därefter av vätskan med en fuktig trasa. Det berörda området dränks sedan in med vatten och torkas till sist torrt med en trasa.

För mätverktyg anolja ytan för skydd mot korrosion efter rengöring med PLANOCLEAN. Vid Ultraljudstvätt av mätverktyg, gängringar, tolkar m.m ska PLANOCLEAN spädas till en koncentration av 1,5-2% och rengöring mellan 3-5minuter beroende på grad av nedsmutsning, vid en temperatur av 60ºC

För detaljerad information om miljö- och säkerhetsfrågor, se säkerhetsdatabladet.

PLANOCLEAN Light
PLANOCLEAN Light är särskilt framtagen och avsedd för rengöring av planskivor och mätverktyg.

Produkten PLANOCLEAN´s sammansättning gör att den har ytterst liten miljöpåverkan.

PLANOCLEAN Light är snällare mot hud och ögon, däremot ska alltid ögonsköljning utföras om vätskan råkar komma i beröring av ögon.

Applicera PLANOCLEAN Light på objektet så att vätskan täcker det område som skall rengöras. Appliceringen sker enklast genom att spritsa vätskan direkt på underlaget. Använd en trasa för att få vätskan att täcka ytan. Arbeta in vätskan så att den fördelar sig jämnt. Låt produkten verka 1-5 minuter, beroende på hur smutsigt objektet är. Torka därefter av vätskan med en fuktig trasa. Det berörda området dränks sedan in med vatten och torkas till sist torrt med en trasa.

För mätverktyg anolja ytan för skydd mot korrosion efter rengöring med PLANOCLEAN Light. Vid Ultraljudstvätt av mätverktyg, gängringar, tolkar m.m ska PLANOCLEAN Light användas för rengöring mellan 3-5minuter beroende på grad av nedsmutsning, vid en temperatur av 60ºC

För detaljerad information om miljö- och säkerhetsfrågor, se säkerhetsdatabladet (önska säkerhetsdatablad från oss)

Beställ här