Klicka på länkarna för att komma till respektive broschyr.

Håldiametermätning del 1

Håldiametermätning del 2

Universell mätning

XT Analog XT3 Digital Hålmätinstrument

Bowers Katalog 2018