För oss på Nyli Metrology AB handlar begreppet hållbarhet i den dagliga verksamheten mycket om att bygga ett hållbart företag som tar sitt ansvar. Vi återvinner, undviker onödiga transporter, väljer miljövänliga produkter av hög kvalitet och tänker hela tiden på att försöka
göra mer med mindre resurser.

Nyli återanvänder förpackningar
Många av de produkter vi skickar iväg till våra kunder packas i lådor som redan använts minst en gång. Vi sparar en stor del av de varulådor som våra produkter kommer i, och använder dessa en gång till när vi skickar leveranser. Vi återanvänder också förpackningsfyllning som kommit i paket till oss från leverantörerna/kunderna.

Nyli använder papperstejp
Vi har bestämt att vi inte köper in plastbaserad tejp längre. Vi använder upp de rullar vi har kvar, men när vi köper nya är de pappersbaserade. Redan idag använder vi för det mesta pappersbaserad tejp. Vi också testar nya förseglingsremsor som består enbart av naturmaterial – de är tillverkade av kraftpapper som har ett klister gjort av potatisstärkelse.

Nyli undviker delleveranser
Alltid när det är möjligt skickar vi alla produkter som kunden beställt i ett paket. Om kunden har beställt flera olika varor med väldigt olika leveranstider kan det hända att vi gör undantag, om kunden ber om det.

Nyli säljer kvalitet
Vi försöker välja moderna kvalitetsprodukter till vårt sortiment – både för att kunden ska vara nöjd och använda sin produkt i många år men också för att minska antalet returer och reklamationer.

Nyli försöker skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser
Det handlar mycket om att skapa en säker kultur som präglas av omtanke för varandra och sig själv. Det innebär att alla måste medverka och ta sitt ansvar, man hjälps åt, man utför sitt arbete på ett säkert sätt för sig själv och för alla andra, man är omtänksam och tar hand om varandra på arbetsplatsen.

Nyli integrerar hållbarhetsarbete i ledningssystem
Detta arbete pågår ständigt och här kommer vi aldrig att komma i mål utan vi ser det som att det hela tiden går att utveckla till det bättre. Vi har ledningssystem för kvalitet-, miljö- och arbetsmiljö. Ledningssystemen ger oss en bra grund att stå på och en struktur i hur vi arbetar med våra kunder och med våra medarbetare för att hela tiden utvecklas och bli bättre.

Nyli ska kartlägga växthusgasutsläpp och identifiera förbättringspotentialer
2022 ska vi börja första steg till att beräkna vår verksamhets klimatpåverkan. Vi börjar med det som är enkelt och ska arbeta oss framåt. Det blir en spännande resa!

Ingen är perfekt men alla kan göra något
Säkert finns det mycket vi kan göra väldigt mycket bättre, men vi lär oss hela tiden och får nya insikter och nya miljövänligare rutiner och arbetssätt. Om alla vi som bor på jorden skulle fundera på vilka insatser vi kan göra för miljön, för klimatet, för vår omvärld och faktiskt göra det vi kan – ja då skulle framtiden för kommande generationer se bra mycket bättre ut.