Aktuella kurser

Kurs i Teknisk renhet och Tvätteknik

Torsdag 6:e April 2017 hos NYLI Metrology i Uddevalla

Anmälan senast 10dgr före kursstart
Kontakt: order@nyli.se
www.nyli.se

 

Onsdag 17:e Maj 2017  hos RedClean i Solna

Anmälan senast 10dgr före kursstart
Kontakt: info@redclean.se
www.redclean.se

 

Torsdag 5:e Oktober 2017 hos NYLI Metrology i Uddevalla

Anmälan senast 10dgr före kursstart
Kontakt: order@nyli.se
www.nyli.se

 

Torsdag 30:e November 2017  hos RedClean i Solna

Anmälan senast 10dgr före kursstart
Kontakt: info@redclean.se
www.redclean.se

 

I samarbete med RedClean
● Kursen vänder sig till produktionschefer, produktionstekniker,
underhållsansvariga, konstruktörer, operatörer, kvalitetsansvariga
samt miljöansvariga som vill bättra på sina kunskaper
inom teknisk renhet och komponentrengöring.
● Kursens mål är att ge deltagarna en klar bild av vad som går
att åstadkomma med de beskrivna teknikerna. Erfarenheter
från andra företag beskrivs. Vad är tillräckligt rent?
Specificerad renhet gällande komponenters ytor enligt noga
angivna krav blir allt vanligare.

 

Påbyggnad-Kurs i Teknisk renhet och Tvätteknik

Torsdag 19:e Oktober 2017 hos NYLI Metrology i Uddevalla

Anmälan senast 10dgr före kursstart
Kontakt: order@nyli.se
www.nyli.se

Kursinnehåll kommer presenteras under våren.